Брикети за тамјан

Епрувета - 8 комада, Ø20 са крстом

Епрувета - 8 комада, Ø20 са крстом

Идустријски дизајн производа је заштићен у заводу за интелектуалну својину под бројем:

Епрувета - Д2020/22

Брикет - Д2020/120

Кутија - 6 комада, Ø20 са крстом

Кутија - 6 комада, Ø20 са крстом

Идустријски дизајн производа је заштићен у заводу за интелектуалну својину под бројем:

Брикет - Д2020/120

Кутија - 40 комада, Ø20 са крстом

Кутија - 40 комада, Ø20 са крстом

Идустријски дизајн производа је заштићен у заводу за интелектуалну својину под бројем:

Брикет - Д2020/120

Кеса - 100 комада, Ø18

Кеса - 100 комада, Ø18

Идустријски дизајн производа је заштићен у заводу за интелектуалну својину под бројем:

Брикет - Д2020/120

Кеса - 10 комада, Ø35

Кеса - 10 комада, Ø35

Идустријски дизајн производа је заштићен у заводу за интелектуалну својину под бројем:

Брикет - Д2020/120

Кутија - 1 комад, Ø43 литургијски

Кутија - 1 комад, Ø43 литургијски

Идустријски дизајн производа је заштићен у заводу за интелектуалну својину под бројем:

Брикет - Д2020/120

Кутија - 15 комада, Ø28 литургијски

Кутија - 15 комада, Ø28 литургијски

(брикет ОЗАРЕЊЕ)

Идустријски дизајн производа је заштићен у заводу за интелектуалну својину под бројем:

Брикет - Д2020/120

Кеса - 100 комада, Ø20 са крстом

Кеса - 100 комада, Ø20 са крстом

Идустријски дизајн производа је заштићен у заводу за интелектуалну својину под бројем:

Брикет - Д2020/120

Чашица - 5 комада, Ø18

Чашица - 5 комада, Ø18

Идустријски дизајн производа је заштићен у заводу за интелектуалну својину под бројем:

Чаша - Д2020/23

Брикет - Д2020/120